Onderzoek/inventarisatie

In de opstartfase van een project voert Two-B engineering een kabel- en leidingenonderzoek uit. De bestaande ondergrondse situatie wordt geïnventariseerd en vastgelegd. Dit gebeurt in samenwerking met betrokken overheidsinstanties, nutsbedrijven en eventuele derden. Ook tracéverkenningen behoren tot onze werkzaamheden.

Op basis van deze inventarisatie wordt het eisenpakket van de opdrachtgever uitgewerkt tot een compleet programma, waarin de uitgangspunten voor het voorlopig ontwerp op een rij staan.