Voorlopig Ontwerp (VO)

Op basis van de bestaande situatie en het programma van eisen, vervaardigen wij globale ontwerptekeningen en voorzien deze van een technische toelichting. De uitgangspunten worden verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Desgewenst voeren wij coördinerende besprekingen met andere betrokken partijen en maken we een globale planning van alle werkzaamheden. Het voorlopig ontwerp kan door ons verwerkt worden tot een definitief ontwerp.