Definitief Ontwerp (DO)

Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp, werken we de globale ontwerptekeningen uit tot definitieve ontwerptekeningen, eventueel in faseringen en inclusief een gedetailleerde technische toelichting. Ook dit gebeurt in nauw overleg met andere betrokken partijen. Zo nodig neemt Two-B engineering deel aan het coördinerend overleg.

Daarnaast nemen we een adviserende rol op ons richting de opdrachtgever over de invloed van het project op bestaande omgevingsvoorzieningen. Eventuele obstakels in de ondergrond kunnen met moderne detectieapparatuur nader worden onderzocht.