Bestek

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt tot een bestekplan en de definitieve ontwerptekeningen worden gecomplementeerd tot bestektekeningen. Wij zorgen voor de technische en administratieve omschrijving van het te realiseren project. Onze projectleiders kunnen deelnemen aan coördinatiebesprekingen met andere projectpartners en de aannemer (bouwteam).