Prijs- en contractvorming

In het aanbestedingstraject geven we namens de opdrachtgever inlichtingen en aanwijzingen aan de inschrijvers, bijvoorbeeld via een nota van inlichtingen en/of een proces-verbaal van aanwijzing. Ook adviseren we over de contractvorm, assisteren we tijdens de aanbestedingsprocedure en brengen we een gunningadvies uit.