Detaillering

Wij voeren overleg met de andere contractpartners en officiële instanties over het aanvragen en verkrijgen van de vereiste vergunningen. Ook het volledig verzorgen van het goedkeurings- en vergunningentraject kan aan Two-B engineering worden opgedragen. Wijzigingen die tijdens het proces optreden, worden verwerkt en vastgelegd in de juiste documenten.