Realisatie

Tijdens de realisatie van het project bieden we uiteenlopende diensten aan:

  • Toetsing van documenten;
  • Toezicht houden op de uitvoering en controleren van de procedures;
  • Werkbesprekingen coördineren en voorzitten;
  • Voortgang bewaken;
  • Bijhouden van de projectadministratie en financiële administratie;
  • Kostenbewaking, inclusief bijhouden van meer- of minderwerk;
  • Financiële advisering aan de opdrachtgever over bijvoorbeeld termijnbetalingen, het minder-/meerwerk en stel- en verrekenposten;
  • Inspecties van werkzaamheden, materialen en installaties op basis van een door de opdrachtgever geaccordeerd keuringsplan.