Oplevering, opname en revisering

Bij de oplevering verzorgen wij de volledige as-built situatie volgens de geldende voorschriften, richtlijnen en procedures. Hierbij maken we gebruik van de modernste digitale opnameapparatuur.

We verzorgen de beoordeling van roodrevisie- en revisiedocumenten die door derden zijn gemaakt, of kunnen deze zelf opstellen. Via prestatiemetingen bij de aannemers kunnen we de uitvoering van de werkzaamheden beoordelen en waarderen.