Persbericht GOOI 10kV

–PERSBERICHT–

Two-B engineering en Terra Carta helpen ProRail 10kV kabels exacter in kaart te brengen

Utrecht, 9 september 2015 – Two-B engineering en Terra Carta gaan ProRail ondersteunen bij het nauwkeurig in beeld krijgen van haar ondergrondse 10kV kabels. Het landelijke onderzoeksgebied is in 4 regionale clusters verdeeld, overeenkomstig de regio-indeling van ProRail:
• Randstad Noord
• Randstad Zuid
• Zuid
• Noord-Oost

In het kader van de wet WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) heeft ProRail als een van de grootste kabels- en leidingeneigenaars van Nederland in 2011 het initiatief genomen om haar ondergrondse infrastructuur, langs 6800 kilometer spoorlijn, nauwkeurig in beeld te krijgen. Zij heeft hiervoor een project opgezet dat  erop is gericht om de bestaande tekening- en databestanden met betrekking tot ondergrondse infra te verbeteren en in lijn te brengen met de daadwerkelijke situatie. In 2015  start een project waarin landelijk de 10kV kabels buiten ProRail terrein worden geïnventariseerd en  geregistreerd.  ProRail heeft na een zorgvuldige aanbestedingsperiode de opdracht gegund aan Two-B engineering.

Werkzaamheden
Het project bestaat uit vier fasen: de voorbereidings-, uitvoerings-, verwerkings-, en opleveringsfase. Tijdens de voorbereidingsfase wordt een projectkwaliteitsplan en een planning opgesteld. Vervolgens wordt in de uitvoeingsfase de ondergrondse infra non destructief (met een radar) gedecteerd en gelocaliseerd. Daarna worden de bevindingen geregistreerd op as-built Kabel Situatie tekeningen en electronisch aan ProRail geleverd. ProRail verzorgt een review, waarna de producten in de opleveringsfase als definitief worden opgenomen in het beheersysteem van ProRail.

Ondertekening contract Dhr. J.J. Schouten (ProRail) en Dhr. G.J.M. Berkvens (Two-B engineering)

Voor meer informatie:

ProRail
Henk Leerkes,
Projectmanager
Tel.: (06) 47 390 284
E-mail: henk.leerkes@prorail.nl

Two-B engineering b.v.
Gérôme Berkvens
Directeur
Tel.: (030) 254 79 79
E-mail: gerome.berkvens@two-b.nl

Over Two-B engineering b.v.

Two-B engineering b.v. is de onafhankelijke, deskundige en ervaren partner voor opdrachtgevers en uitvoerders van ondergrondse infrastructurele projecten. Het duurzaam beheer van ondergrondse infrastructurele netwerken is een vak apart, maar vaak is het een kwestie van de handen uit de mouwen steken. Het opsporen en registreren van bestaande kabels en leidingen, het ontwerp en de aanleg van nieuwe netwerken, zijn stuk voor stuk de werkzaamheden waar wij ons mee bezig houden. Wij hanteren een pragmatische en klantgerichte aanpak, zowel achter de ‘tekentafel’ als ‘in het veld’. Heeft u ons nú nodig, dan komen wij meteen in actie!