Project: ATB vv basisnet perceel A en B

Opdracht: ATB vv basisnet perceel A en B
Locatie: Landelijk
Opdrachtgever: ProRail
Dienstverlening: Houden van steekproefsgewijs inspecties veiligheid – kabelwerk, opstellen toets rapportages, controleren roodrevisie begeleiden opleveringen overdracht O&I , bijwonen bouwvergadering, adviseren opdrachtgever MM-werk
Jaar: 2012
Beschrijving: Landelijk aanleggen van 450 stuks ATB vv, opgedeeld in twee percelen

 

ATB Vv is een ATB systeem dat functioneert bij snelheden onder de 40km per uur en heeft als doel te voorkomen dat treinen een stoptonend sein onbedoeld passeren of door een stootjuk rijden. Daartoe wordt in het spoor voor het sein/stootjuk een drietal bakens en mogelijk een lus gemonteerd op conform voorschrift omschreven afstanden.