Project: Vervangen GVI & Realisatie Optimalisatie kabelwerk

Opdracht: Vervangen GVI & Realisatie Optimalisatie kabelwerk
Locatie: Landelijk
Opdrachtgever: ProRail Infrawijzigingen
Dienstverlening: Review ontwerp/werkplannen, monitoren uitvoeringsplanning, houden van steekproefsgewijs inspecties veiligheid – kabelwerk, opstellen toetsrapporten controleren roodrevisies, deelnemen risicosessies/bouwvergaderingen, begeleiden oplevering overdracht O&I, adviseren opdrachtgever MM-werk
Jaar: 2011/2012
Beschrijving: Vervangen GVI & Optimalisatie Lot 1, Lot 2/A, Lot 2/R, Lot3,  Lot2 perceel 1,  Lot2 perceel 2

 

Heeft als doel de Tractie Energie Voorziening te vernieuwen of te verbeteren, teneinde de beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van de infrastructuur op het gewenste niveau te houden