Project: Tracéstudie 10kV

Opdracht: Tracéstudie 10kV
Locatie: Almere
Opdrachtgever: ProRail
Dienstverlening: Onderzoek
Jaar: 2013
Beschrijving: Onderzoek naar een mogelijk beschikbaar tracé voor een 10kV route.

 

Opdrachtgever gaat een Schakelstation ombouwen tot een Onderstation. Voor deze ombouw is een 10kV verbinding noodzakelijk vanuit een 150kV-station van een netbeheerder. De opdracht bestond uit het aandragen van mogelijke tracés, met daarbij de onderbouwing voor die keuzes, de haalbaarheid van de tracés toetsen, de kansen en risico’s van de mogelijke tracés en een kostenraming van Engineering tot en met Uitvoering. Dit onderzoek is uitgevoerd en als bijlage toegevoegd aan een D&C Bestek welke door de opdrachtgever  wordt  aanbesteed.