Project: Vooronderzoek spoorverbinding

Opdracht: Vooronderzoek spoorverbinding K&L derden
Locatie: Groningen - Heerenveen
Opdrachtgever: ProRail
Dienstverlening: onderzoek en inventarisatie
Jaar: 2011
Beschrijving: Het inventariseren en op tekeningen zetten van bestaanden kabels en leidingen derden in het beoogde tracé.

 

In het kader van een mogelijk nieuw aan te leggen spoorverbinding tussen Groningen en Heerenveen heeft Two-B engineering in opdracht van ProRail alle aanwezige kabels en leidingen in het beoogde tracé geïnventariseerd en op tekening gezet.
 

Het gaat om een totale tracélengte van ruim 60 kilometer.